ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

   36034, Украина, г. Полтава, ул. Садовского 8

тел./факс +38-0532-668645;  моб.+38-067-1663333

        Skype: Skype 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизельный завод

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

О мероприятиях относительно развития производства топлива из биологического сырья

 

http://zakon1.rada.gov.ua

 

Указ Президента України

 

Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини

 

З метою зменшення залежності національної економіки від
імпорту нафтопродуктів, забезпечення розвитку агропромислового
комплексу, поліпшення екологічної ситуації та з урахуванням
Директиви 2003/30/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС
від 8 травня 2003 року щодо сприяння використанню біологічного та
інших видів палива з відновлювальних ресурсів
п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що забезпечення розвитку виробництва та
розширення використання палива з біологічної сировини є одним із
пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 1 січня 2005 року програми
розвитку виробництва біологічного дизельного палива та біогазу на
період до 2010 року, передбачивши в них заходи щодо:

здійснення комплексних досліджень, спрямованих на визначення
обсягів виробництва і використання біологічного дизельного палива
та біогазу, видів біологічної сировини оптимальних для їх
виробництва, вивчення можливостей дальшого використання відходів,
що утворюються в процесі такого виробництва;

збільшення обсягів вирощування сільськогосподарських культур,
які використовуються для виробництва біологічного дизельного
палива та біогазу, в тому числі шляхом впровадження передових
технологій у цій сфері та використання найпродуктивніших сортів
рослин;

удосконалення системи збирання відходів з метою їх
використання для виробництва біогазу;

впровадження механізмів державної підтримки діяльності,
спрямованої на розроблення нових технологій та обладнання для
виробництва біологічного дизельного палива та біогазу;

підтримки інвестиційної діяльності у сфері виробництва
біологічного дизельного палива та біогазу;

розширення використання у побуті та на виробництві
біологічного дизельного палива та біогазу;

2) проаналізувати у тримісячний строк стан виконання програми
"Етанол", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2000 року N 1044 ( 1044-2000-п ), та забезпечити
внесення змін до неї, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

розроблення на основі використання біологічної сировини нових
кисневмісних компонентів бензинів моторних сумішевих;

зменшення собівартості високооктанової кисневмісної добавки
до бензинів шляхом підвищення ефективності використання відходів,
що утворюються в процесі її виробництва;

залучення інвестицій у виробництво високооктанової
кисневмісної добавки до бензинів;

організації поставок високооктанової кисневмісної добавки до
бензинів на зовнішні ринки;

3) опрацювати у тримісячний строк питання доцільності
запровадження збору з операцій із продажу нафтопродуктів з метою
спрямування одержаних коштів на розвиток вирощування рослин
оптимальних для виробництва біологічного дизельного палива;

4) забезпечити обов'язкове використання високооктанової
кисневмісної добавки до бензинів при виробництві бензинів моторних
сумішевих, з поступовим, до 2007 року, доведенням її вмісту в цих
бензинах до 5 відсотків;

5) запровадити економічні механізми стимулювання виробництва
машин, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів,
що працюють на паливі з біологічної сировини, та використання їх у
промисловості, енергетиці, на транспорті;

6) вживати заходів до розвитку міжнародного
науково-технічного співробітництва у сфері виробництва та
використання палива з біологічної сировини;

7) забезпечити гармонізацію національного законодавства у
сфері виробництва та використання палива з біологічної сировини із
законодавством Європейського Союзу;

8) забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації
заходів, що вживаються для розвитку виробництва палива з
біологічної сировини.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вживати заходів щодо розширення використання палива
з біологічної сировини.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 26 вересня 2003 року
N 1094/2003
 

 

Рекламма: отправка sms с подменой номера