ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

   36034, Украина, г. Полтава, ул. Садовского 8

тел./факс +38-0532-668645;  моб.+38-067-1663333

        Skype: Skype 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизельный завод

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Об утверждении Порядка использования средств

 

http://zakon.rada.gov.ua

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А

від 25 серпня 2004 р. N 1102

Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам

 

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 388 ( 388-2005-п ) від 26.05.2005

N 183 ( 183-2006-п ) від 22.02.2006)

 

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про
фермерське господарство" ( 973-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету
для надання підтримки фермерським господарствам, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 183
( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )

2. Міністерству аграрної політики та Міністерству фінансів
під час складання проекту Державного бюджету України передбачати
кошти для підтримки фермерських господарств.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 183
( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету
для надання підтримки фермерським господарствам

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 183 ( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )


1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським
господарствам у період становлення (перші три роки після їх
державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах -
п'ять років) та фермерським господарствам з відокремленими
садибами, іншим фермерським господарствам (далі - фінансова
підтримка) через Український державний фонд підтримки фермерських
господарств (далі - Фонд) і його регіональні відділення на
безповоротній основі за бюджетною програмою "Фінансова підтримка
фермерських господарств" та на конкурсних засадах на поворотній
основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським
господарствам".
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 388
( 388-2005-п ) від 26.05.2005, N 183 ( 183-2006-п ) від
22.02.2006 )

2. Фінансова підтримка надається новоствореним фермерським
господарствам та фермерським господарствам з відокремленими
садибами, іншим фермерським господарствам (далі - фермерські
господарства) в межах обсягів розподілу коштів, передбачених у
державному бюджеті на відповідні цілі. ( Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 183 ( 183-2006-п ) від
22.02.2006 )

Зазначені обсяги за пропозицією Фонду затверджує
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном та інформує про ці
обсяги Фонд і його регіональні відділення.
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 388 ( 388-2005-п ) від 26.05.2005 )

Свої пропозиції Фонд готує в розрізі регіонів виходячи із
середнього обсягу виробництва фермерськими господарствами
сільськогосподарської продукції, кількості фермерських
господарств, створених за останні три роки, та фермерських
господарств, в тому числі з відокремленими садибами. ( Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 183
( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )

Зміни до обсягів розподілу коштів вносяться у разі потреби у
такому ж порядку.

3. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається
новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами для компенсації витрат,
пов'язаних з: ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 183 ( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )

1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для
ведення фермерського господарства;

2) сплатою відсотків за користування кредитами банків - у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не
більш як 14 відсотків річних;

3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного
автомобіля, будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень
(у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) - у
розмірі 30 відсотків; ( Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 183 ( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )

4) внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового
страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30
частини першої статті 7 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), - у розмірі не більш як 50 відсотків;

5) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації
кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних
закладах;

6) розширенням наукових досліджень з проблем організації
виробництва сільськогосподарської продукції і виданням
рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень
науково-технічного прогресу.

4. Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі
фермерські господарства подають до регіональних відділень Фонду, а
для отримання фінансової підтримки на цілі, передбачені
підпунктами 5 і 6 пункту 3 цього Порядку, - до регіональних
відділень Фонду або до Фонду документи згідно з переліком,
визначеним Мінагрополітики разом з Мінфіном і Мінекономіки за
погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників
України.

Черговість надання фінансової підтримки фермерським
господарствам на безповоротній основі визначається за датою
надходження документів до Фонду, його регіональних відділень.

5. Фінансова підтримка на поворотній основі надається у
розмірі, що не перевищує 100 тис. гривень, на конкурсних засадах
із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення коштів:
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 183
( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )

новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами - строком від трьох до
п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої
продукції, провадження виробничої діяльності; ( Пункт 5 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ N 183 ( 183-2006-п ) від
22.02.2006 )

іншим фермерським господарствам - строком до п'яти років для
придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів,
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,
будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень,
у тому числі житлових (загальною площею не більш як
125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку
кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації
земель. ( Пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ
N 183 ( 183-2006-п ) від 22.02.2006 )

Порядок і умови проведення конкурсів, перелік документів, що
подаються фермерськими господарствами для отримання фінансової
підтримки на поворотній основі, визначаються Мінагрополітики разом
з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та
приватних землевласників України.

6. Фонд, його регіональні відділення видають переможцям
конкурсів довідку, на підставі якої Фонд, його регіональні
відділення укладають з ними відповідні договори.

Мінагрополітики затверджує за погодженням з Мінфіном зразки
довідки і договору.

7. Регіональні відділення складають та подають Фондові
щомісяця до 10 числа наступного періоду реєстри фермерських
господарств, яким надається фінансова підтримка на безповоротній
основі та на конкурсних засадах на поворотній основі.

Фонд на підставі зазначених реєстрів формує та подає
Мінагрополітики зведений реєстр протягом п'яти робочих днів після
надходження реєстрів від регіональних відділень.

8. Мінагрополітики на підставі зведеного реєстру розподіляє в
установленому порядку між Фондом і його регіональними відділеннями
бюджетні асигнування для надання фінансової підтримки на
безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі
та подає відповідну інформацію Державному казначейству.

9. Фонд, його регіональні відділення здійснюють видатки щодо
надання фінансової підтримки шляхом перерахування коштів на
поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах
банків. Підставою для такого є платіжні доручення і документи, які
підтверджують цільове використання бюджетних коштів, подані до
відповідного органу Державного казначейства.

10. Фермерські господарства надсилають до Фонду, його
регіональних відділень документи, що підтверджують цільове
використання коштів фінансової підтримки, у порядку, визначеному
Мінагрополітики.

Фермерське господарство несе відповідальність за цільове
використання отриманих коштів згідно із законодавством.

11. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським
господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі,
повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку
договорами на відповідні рахунки Фонду, його регіональних
відділень, відкриті в органах Державного казначейства, і протягом
двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

12. Фонд щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилає
Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів за
встановленою Міністерством формою.

Мінагрополітики аналізує ефективність використання бюджетних
коштів і подає звіт Мінфіну до 15 числа зазначеного періоду.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 183 ( 183-2006-п ) від
22.02.2006 )

 

 

Рекламма: Эксклюзивные предложения от "ШмельОК" коляски универсальные выбирайте, консультируйтесь и покупайте. || Приходите к нам студия танца киев подробнее на сайте. || умница красавица сериал онлайн || Самые красивые свадебное платье по хорошей цене.