ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

   36034, Украина, г. Полтава, ул. Садовского 8

тел./факс +38-0532-668645;  моб.+38-067-1663333

        Skype: Skype 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизельный завод

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Об утверждении Порядка использования средств

 

http://zakon.rada.gov.ua

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2006 р. N 183

Київ

 

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. N 1102

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2269; 2005 р., N 22, ст. 1207) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2006 р. N 183

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102
( 1102-2004-п )


1. У постанові:

у назві слова "новоствореним фермерським господарствам та
фермерським господарствам з відокремленими садибами" замінити
словами "фермерським господарствам";

у пункті 1 слова "новоствореним фермерським господарствам та
фермерським господарствам з відокремленими садибами" замінити
словами "фермерським господарствам", а слова і цифри "і ввести
його в дію з 1 січня 2005 року" виключити;

у пункті 2 слова і цифри "починаючи з 2005 року" виключити, а
слова "новостворених фермерських господарств та фермерських
господарств з відокремленими садибами" замінити словами
"фермерських господарств".

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1102-2004-п ):

1) у назві Порядку слова "новоствореним фермерським
господарствам та фермерським господарствам з відокремленими
садибами" замінити словами "фермерським господарствам";

2) пункт 1 та абзац перший пункту 2 після слів "з
відокремленими садибами" доповнити словами "іншим фермерським
господарствам";

3) абзац третій пункту 2 після слів "фермерських господарств"
доповнити словами "в тому числі";

4) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається
новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами для компенсації витрат,
пов'язаних з:";

у підпункті 3 слова "та будівництвом" замінити словами
"будівництвом і реконструкцією";

5) абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"5. Фінансова підтримка на поворотній основі надається у
розмірі, що не перевищує 100 тис. гривень, на конкурсних засадах
із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення коштів:

новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами - строком від трьох до
п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої
продукції, провадження виробничої діяльності;

іншим фермерським господарствам - строком до п'яти років для
придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів,
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,
будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень,
у тому числі житлових (загальною площею не більш як
125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку
кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації
земель".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Фонд щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилає
Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів за
встановленою Міністерством формою.

Мінагрополітики аналізує ефективність використання бюджетних
коштів і подає звіт Мінфіну до 15 числа зазначеного періоду".

 

Рекламма: