ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

   36034, Украина, г. Полтава, ул. Садовского 8

тел./факс +38-0532-668645;  моб.+38-067-1663333

        Skype: Skype 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизельный завод

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

                            Н А К А З 

                      30.03.2004  N 110/232 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      5 квітня 2004 р. 
                                      за N 423/9022 
 

          Про затвердження Порядку використання коштів, 
           передбачених у Державному бюджеті України на 
           2004 рік, на впровадження енергозберігаючих 
             технологій в агропромисловому комплексі 
 

     З метою  забезпечення  цільового  та ефективного використання 
коштів, передбачених у Державному  бюджеті  України  на  2004  рік 
(
 1344-15  ),  що  спрямовуються на впровадження енергозберігаючих 
технологій в агропромисловому комплексі,
 
Н А К А З У Є М О: 

     1. Затвердити Порядок  використання  коштів,  передбачених  у 
Державному   бюджеті   України   на   2004  рік,  на  впровадження 
енергозберігаючих   технологій   в   агропромисловому    комплексі 
(додається). 

     2. Департаменту  науково-технічної  політики  (Саченко В.І.), 
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.) 
Міністерства аграрної політики України в установленому порядку:
     забезпечити подання цього наказу на  державну  реєстрацію  до 
Міністерства юстиції України;
     довести Порядок    до    відома    структурних    підрозділів 
Міністерства аграрної політики України. 

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника 
Міністра аграрної політики Яковенка В.П.  та  заступника  Міністра 
фінансів Мярковського А.І. 

 Міністр аграрної політики України                      В.А.Слаута 

 Перший заступник Міністра 
 фінансів України                                     Ф.О.Ярошенко 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства аграрної 
                                      політики України і 
                                      Міністерства фінансів 
                                      України 
                                      30.03.2004  N 110/232 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      5 квітня 2004 р. 
                                      за N 423/9022 
 

                             ПОРЯДОК 
      використання коштів, передбачених у Державному бюджеті 
      України на 2004 рік, на впровадження енергозберігаючих 
             технологій в агропромисловому комплексі 
 

                      1. Загальні положення 

     1.1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання   коштів, 
передбачених  у Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ) 
(КПКВ 2801420)  на  впровадження  енергозберігаючих  технологій  в 
агропромисловому комплексі (далі - Порядок),  шляхом відпрацювання 
та    впровадження    у    виробництво    використання    новітніх 
енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії. 

     1.2. Цей Порядок розроблений у відповідності до:
     Закону України  від  01.07.94  N  74  (   74/94-ВР   )   "Про 
енергозбереження";
     Закону України  від  14.01.2000  N  1391  (  1391-14  )  "Про 
альтернативні види рідкого та газового палива";
     Указу Президента України від 26.09.2003 N 1094 ( 1094/2003  ) 
"Про   заходи  щодо  розвитку  виробництва  палива  з  біологічної 
сировини";
     постанови Кабінету  Міністрів  України  від  05.02.97  N  148 
( 148-97-п ) "Про Комплексну  державну  програму  енергозбереження 
України";
     постанови Кабінету  Міністрів  України  від  10.07.97  N  726 
( 726-97-п ) "Про виробництво і використання поліетиленових труб у 
будівництві   та   реконструкції   газових   мереж   у   сільській 
місцевості". 

     1.3. Дія  Порядку  поширюється на підприємства,  організації, 
науково-дослідні та науково-технічні установи всіх форм  власності 
(далі - організації). 

     1.4. Головним   розпорядником   коштів,   що   виділяються  з 
Державного  бюджету  України  на  впровадження   енергозберігаючих 
технологій  в агропромисловому комплексі,  є Міністерство аграрної 
політики України (далі - Мінагрополітики). 

     2. Виділення асигнувань та використання бюджетних коштів 

     2.1. Кошти  виділяються  на  оплату  робіт   та   послуг   на 
впровадження   енергозберігаючих   технологій  в  агропромисловому 
комплексі (далі - роботи). До таких робіт належать:
     - розробка  Державної програми розвитку виробництва біодизеля 
на період до 2010 року;
     - відпрацювання   і   впровадження  передових  вітчизняних  і 
зарубіжних   технологій   отримання   сировини   для   виробництва 
біодизеля,  у тому числі: проведення комплексу польових робіт щодо 
вирощування ріпаку  та  інших  олійних  культур,  аналіз  ґрунтів, 
страхування  посівів  від  вимерзання або засухи,  сертифікація та 
застосування прилипачів,  придбання (у частині поточних  видатків) 
насіння,   засобів   захисту  рослин,  мінеральних  добрив,  інших 
матеріально-технічних ресурсів,  необхідних  для  випробування  та 
впровадження зазначених технологій;
     - розробка    техніко-економічної,    науково-дослідної     і 
нормативної документації,  технологій та дослідних зразків техніки 
й   обладнання   для   виробництва   біодизеля   та    будівництва 
біодизельного заводу;
     - проведення  випробувань   силових   агрегатів   техніки   й 
обладнання для виробництва та споживання біодизеля;
     - розробка    техніко-економічної,    науково-дослідної     і 
нормативної  документації та дослідних зразків обладнання вітрових 
електростанцій сільськогосподарського призначення;
     - розробка  програми  виробництва  біогазу в агропромисловому 
комплексі України на період  до  2010  року,  техніко-економічної, 
науково-дослідної  і  нормативної документації,  дослідних зразків 
техніки й обладнання для виробництва та споживання біогазу;
     - експериментальне  проектування  та  виготовлення  дослідних 
зразків автономних систем опалення;
     - розробка  дослідних  зразків  для  подальшого  впровадження 
енергозберігаючої техніки й обладнання для  газифікації  сільських 
населених  пунктів,  удосконалення схем раціонального використання 
газу та систем газопостачання;
     - розробка    і   впровадження   технологій   виробництва   і 
використання нетрадиційних  джерел  енергії,  стиснутого  газу  та 
інших енергозберігаючих технологій;
     - відпрацювання   рецептури   та   технологій,   виготовлення 
дослідних   партій,   проведення   стендових   та  експлуатаційних 
випробувань,  розробка  нормативної  документації  та   оформлення 
допусків   до  застосування  сумішевих  бензинів  з  використанням 
висококисневмісних добавок (далі - ВКД);
     - підготовка  кадрів  з питань енергозбереження (у тому числі 
водопостачання,  теплопостачання,  водовідведення на підприємствах 
агропромислового   комплексу  та  сільського  житлово-комунального 
господарства). 

     2.2. Мінагрополітики    своїм    наказом,    погодженим     з 
Міністерством   фінансів,   затверджує  обсяги  коштів  державного 
бюджету,  що спрямовуються на виконання робіт,  визначених пунктом 
2.1 цього Порядку. 

     2.3. Визначення    розпорядників    та    отримувачів,   яким 
надаватимуть кошти з  державного  бюджету  для  проведення  робіт, 
здійснюється  шляхом  проведення  тендерів  або  на інших засадах, 
визначених відповідно до Закону України  "Про  закупівлю  товарів, 
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
     При проведенні  тендерів  тендерний  комітет  не  має   права 
приймати   рішення   щодо  визначення  переможців  тендерів  понад 
відповідні бюджетні призначення,  установлені Законом України "Про 
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ). 

     2.4. Видатки  на виконання робіт здійснюються Мінагрополітики 
у  відповідності  до  порядку  виконання  державного  бюджету   за 
видатками.
     При казначейському    обслуговуванні    одержувачів    коштів 
одержувач  подає  до  відповідного  органу Державного казначейства 
план  використання  бюджетних  коштів,  погоджений  розпорядником, 
через  якого  він  отримує  відповідні  кошти.  План  використання 
бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого 
одержувачу  перераховуються  бюджетні  кошти і він має право на їх 
використання.  За  відсутності  зазначеного  документа  видатки  з 
рахунку одержувача не здійснюються.
     Підставою для   здійснення   видатків    розпорядників    або 
одержувачів  коштів  є платіжні доручення,  підготовлені власником 
рахунків,  та підтверджувальні документи (кошторис, акти виконаних 
робіт  тощо),  які приймаються в межах зареєстрованих зобов'язань, 
відповідно до плану  використання  бюджетних  коштів  та  в  межах 
кошторисних призначень і залишків коштів на рахунку. 

                     3. Звітність і контроль 

     3.1. Складання   та   подання   звітності   про  використання 
бюджетних   коштів   здійснюються   за   формами   та    порядком, 
установленими Державним казначейством України. 

     3.2. Контроль  за цільовим використанням коштів,  виділених з 
Державного бюджету України на  виконання  робіт,  покладається  на 
Мінагрополітики. 

     3.3. Мінагрополітики  щокварталу  подає Міністерству фінансів 
України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних 
коштів. 

 Начальник Департаменту 
 науково-технічної політики 
 Міністерства аграрної 
 політики України                                      В.І.Саченко 

 Директор Департаменту 
 зведеного бюджету Міністерства 
 фінансів України                                        С.О.Рибак

 

Рекламма: магазин лего вертолёты || тюнинг регуляторы расхода там гидравлика бесплатно || Экспертиза промбезопасности || качественно юридические услуги avenna.com.ua || Борона саратов || приобрести горнолыжные туры в украине || ключи на nod32 || дорого купить постельное белье в киеве lodex.com.ua || витая пара || Цена от 19198 руб домашний фотоэпилятор Rio.