ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

   36034, Украина, г. Полтава, ул. Садовского 8

тел./факс +38-0532-668645;  моб.+38-067-1663333

        Skype: Skype 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизельный завод

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

http://zakon1.rada.gov.ua

 

Н А К А З 

                      10.11.2003  N 398/620 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      20 листопада 2003 р. 
                                      за N 1070/8391 
 

          Про затвердження Порядку використання коштів, 
            передбачених у Державному бюджеті України 
            на програму розвитку виробництва біодизеля 
 

     На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  від  6 
жовтня 2003  року N 597-р ( 597-2003-р ) "Про розвиток виробництва 
біодизеля" Н А К А З У Є М О: 

     1. Затвердити Порядок  використання  коштів,  передбачених  у 
Державному   бюджеті  України  на  програму  розвитку  виробництва 
біодизеля (додається). 

     2.  Департаменту  науково-технічної  політики (Саченко В.І.), 
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.) 
Міністерства аграрної політики України в установленому порядку:
     забезпечити  подання  цього  наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України;
     довести Порядок    до    відома    структурних    підрозділів 
Міністерства аграрної політики України  та  Міністерства  фінансів 
України. 

     3. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти  на  першого 
заступника Міністра аграрної політики Мельника С.І.  та заступника 
Міністра фінансів Мярковського А.І. 

 Міністр аграрної 
 політики України                                          С.Рижук 

 Перший заступник Міністра 
 фінансів України                                       Ф.Ярошенко 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства аграрної 
                                      політики України, 
                                      Міністерства фінансів 
                                      України 
                                      10.11.2003  N 398/620 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      20 листопада 2003 р. 
                                      за N 1070/8391 
 

                             ПОРЯДОК 
          використання коштів, передбачених у Державному 
               бюджеті України на програму розвитку 
                      виробництва біодизеля 
 

                      1. Загальні положення 

     1.1. Цей   Порядок  визначає  механізм  використання  коштів, 
передбачених у  Державному  бюджеті  України  (  380-15   )   (код 
програмної   класифікації   видатків  державного  бюджету  2801420 
"Програма  розвитку  виробництва  біодизеля")   для   забезпечення 
розвитку   виробництва   дизельного   палива  на  основі  сировини 
біологічного походження (далі - біодизель). 

     1.2. Дія Порядку поширюється  на  підприємства,  організації, 
науково-дослідні та  науково-технічні установи всіх форм власності 
(далі - організації). 

     1.3. Головним  розпорядником   коштів,   що   виділяються   з 
Державного  бюджету  України для забезпечення розвитку виробництва 
біодизеля,  є  Міністерство  аграрної  політики  України  (далі  - 
Мінагрополітики). 

             2. Виділення асигнувань та використання 
                         бюджетних коштів 

     2.1. Визначення одержувачів,  яким будуть надаватися кошти  з 
державного  бюджету  для проведення робіт та послуг,  здійснюється 
шляхом   проведення   тендерів   постійним   тендерним   комітетом 
Міністерства  аграрної політики України (далі - тендерний комітет) 
відповідно до Закону  України  "Про  закупівлю  товарів,  робіт  і 
послуг за державні кошти" ( 1047-15 ). 

     2.2. Кошти  виділяються  виключно на оплату робіт та послуг з 
розвитку виробництва біодизеля (далі -  роботи).  До  таких  робіт 
належать:
     розробка проекту  Державної  програми  розвитку   виробництва 
біодизеля на період до 2010 року;
     відпрацювання і   впровадження   передових   вітчизняних    і 
зарубіжних   технологій   отримання   сировини   для   виробництва 
біодизеля,  проведення комплексу польових робіт  щодо  вирощування 
ріпаку  та  інших  олійних  культур,  аналіз ґрунтів,  страхування 
посівів від вимерзання або засухи,  сертифікація  та  застосування 
прилипачів,  придбання  (у  частині  поточних  видатків)  насіння, 
засобів    захисту    рослин,    мінеральних     добрив,     інших 
матеріально-технічних  ресурсів,  необхідних  для  випробування та 
впровадження зазначених технологій;
     розробка техніко-економічної, науково-дослідної і нормативної 
документації,  технологій,  техніки й обладнання  для  виробництва 
біодизеля та будівництва біодизельного заводу. 

     2.3. Тендерний   комітет   розглядає   представлену  тендерну 
документацію  організацій,  що  прийматимуть  участь  у  тендерах, 
організовує  проведення  тендерів  та  за  їх  підсумками визначає 
переможців (далі - виконавців),  з якими  Мінагрополітики  укладає 
договори на виконання робіт.
     До участі в тендерах допускаються організації, які:
     не мають   заборгованості   із   сплати   податків  і  зборів 
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством України;
     мають в  наявності  матеріально-технічну  базу (у тому числі: 
виробничі   приміщення,    лабораторії,    обладнання,    дослідні 
господарства   або   земельні   ділянки  для  проведення  польових 
випробувань)  та   наукових   спеціалістів,   що   необхідні   для 
забезпечення виконання робіт з розробки проекту Державної програми 
розвитку виробництва біодизеля в Україні на період до 2010 року та 
впровадження заходів щодо розвитку виробництва біодизеля;
     розробили кошторис виконання робіт і передбачають витрати  на 
заробітну  плату не більше 30 відсотків,  а на накладні витрати не 
більше 5 відсотків від обсягу  асигнувань,  що  виділятимуться  на 
виконання зазначених робіт;
     мають досвід  участі  у  розробці  або  виконанні  державних, 
галузевих,  регіональних програм,  які передбачали: впровадження в 
Україні біологічних видів  палива,  енергозберігаючих  технологій, 
створення сировинної бази для виробництва біологічних видів палива 
або джерел енергії,  вирощування рослинних культур,  придатних для 
переробки на біопаливо;
     відповідають іншим  вимогам,  які  встановлюються  замовником 
відповідно  до  Закону  України  "Про  закупівлю товарів,  робіт і 
послуг за державні кошти". 

     2.4. Видатки на виконання робіт здійснюються  Мінагрополітики 
у   відповідності  з  порядком  виконання  державного  бюджету  за 
видатками.
     При казначейському    обслуговуванні    одержувачів    коштів 
одержувач подає до  відповідного  органу  Державного  казначейства 
план використання бюджетних коштів, погоджений розпорядником. План 
використання бюджетних коштів є основним плановим  документом,  на 
підставі якого одержувачу перераховуються бюджетні кошти і він має 
право на їх використання.
     За   відсутності  зазначеного  документа  видатки  з  рахунку 
одержувача не здійснюються.
     Підставою для  здійснення  видатків  одержувачів   коштів   є 
платіжні    доручення,   підготовлені   власником   рахунків,   та 
підтверджувальні документи (кошторис,  акти виконаних робіт тощо), 
які приймаються в межах зареєстрованих зобов'язань,  відповідно до 
плану  використання  бюджетних  коштів  та  в  межах   кошторисних 
призначень і залишків коштів на рахунку. 

                     3. Звітність і контроль 

     3.1. Складання   та   подання   звітності   про  використання 
бюджетних   коштів   здійснюються   за   формами   та    порядком, 
встановленими Державним казначейством України. 

     3.2. Відповідальність  за  нецільове  використання  бюджетних 
коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

     3.3. Відповідальність  за  дотримання  процедури   проведення 
тендерів  відповідно  до  Закону  України  "Про закупівлю товарів, 
робіт  і  послуг   за   державні   кошти"   (   1047-15   )   несе 
Мінагрополітики. 

     3.4. Контроль за цільовим використанням коштів,  виділених  з 
Державного  бюджету  України  на виконання робіт,  покладається на 
Мінагрополітики. 

     3.5. Мінагрополітики щокварталу подає  Міністерству  фінансів 
України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних 
коштів. 

 Начальник Департаменту 
 науково-технічної політики 
 Міністерства аграрної 
 політики України                                      В.І.Саченко 

 Директор Департаменту 
 зведеного бюджету Міністерства 
 фінансів України                                        С.О.Рибак


 

 

Рекламма: увеличение губ киев || Подвесные потолки фото. Натяжные потолки в уфе все права защищены. Какие потолки лучше.