ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

   36034, Украина, г. Полтава, ул. Садовского 8

тел./факс +38-0532-668645;  моб.+38-067-1663333

        Skype: Skype 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизельный завод

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

 

Биодизель,Биодизельный завод,Биодизельная установка,Биодизельный комплекс,BioDieselMach,биодизельный реактор,кавитатор биодизель

Программа развития производства дизельного биотоплива

http://www.kmu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2006 р. № 1774
ПРОГРАМА 
розвитку виробництва дизельного біопалива 

 

1. Загальна частина Згідно з вимогами ЄС, частка використання біологічного та інших видів палива, що виробляються з відновлювальних ресурсів, у структурі енергоспоживання країн — членів ЄС становитиме до кінця 2006 і 2010 років відповідно 2,75 та 5,75 відсотка. З урахуванням цього в Україні, яка має намір співпрацювати з країнами ЄС, повинно вироблятися та споживатися у 2010 році не менш як 520 тис. тонн усіх видів біопалива. Забезпечити пальним аграрний сектор, а в подальшому також інші галузі економіки з одночасним виконанням відповідних вимог ЄС можна шляхом розвитку виробництва біологічного палива, зокрема: розроблення для виробників палива індикативних планів збільшення обсягу його виробництва та запровадження механізму контролю за їх виконанням, включаючи запровадження системи санкцій за допущені порушення; 
обов’язкове підтримання запасів біологічного або традиційного палива з домішками біологічного палива; 
запровадження системи заходів щодо заохочення використання біологічного палива у сільськогосподарській і транспортній галузі. 
Стабільне постачання енергоресурсів (дизельного біопалива) аграрному секторові економіки дасть змогу створити умови для переходу до його використання і у транспортних засобах загального користування.

2. Мета і завдання Програми Мета Програми полягає у підвищенні ...

Подробнее


Об утверждении Программы развития производства дизельного биотоплива

http://www.kmu.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА від 22 грудня 2006 р. № 1774 
Київ

Про затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Програму розвитку виробництва дизельного біопалива, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ Інд.22

Подробнее


Порядок использования в 2006 г. средств гос. бюджета для фин. поддержки растениеводства

http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 
від 2 березня 2006 р. N 239 
Київ 

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів державного бюджету, що виділяються на фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва шляхом дотування

Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2006 році коштів державного бюджету, що виділяються на фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва шляхом дотування, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2006 р. N 239

ПОРЯДОК ...

Подробнее


Об утверждении Порядка использования средств

http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 
від 22 лютого 2006 р. N 183 
Київ 

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 2004 р. N 1102 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2269; 2005 р., N 22, ст. 1207) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ 
Інд. 22 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 лютого 2006 р. N 183

ЗМІНИ, що вносяться...

Подробнее


Концепция программы развития производства дизельного биотоплива на период до 2010 года

http://www.kmu.gov.ua

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2005 р. № 576-р

КОНЦЕПЦІЯ 
Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року

Проблема забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пальним, на розв’язання яких спрямована Концепція

Програма розвитку виробництва дизельного біопалива в Україні на період до 2010 року (далі — Програма) розробляється у зв’язку з необхідністю ...

Подробнее


Об одобрении Концепции Программы развития производства дизельного биотоплива на период до 2010 года

http://www.kmu.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Від 28 грудня 2005 р. № 576-р 
Київ

 

Про схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року

1. Схвалити Концепцію Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року, що додається.

Визначити Мінагрополітики замовником Програми.

2. Мінагрополітики розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, проект Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року та подати його до 25 березня 2006 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

Інд.22

Подробнее


О мероприятиях относительно обеспечения энергетической безопасности Украины

http://zakon1.rada.gov.ua

Розпорядження Президента України

Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України

З метою зменшення енергетичної залежності держави:

1. Кабінету Міністрів України:

1) до 5 листопада 2005 року проаналізувати хід виконання програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлювальних ...

Подробнее


Об утверждении Порядка использования средств

http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 
від 25 серпня 2004 р. N 1102 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 388 ( 388-2005-п ) від 26.05.2005 
N 183 ( 183-2006-п ) від 22.02.2006)

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про фермерське господарство" ( 973-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок ...

Подробнее


О мероприятиях относительно развития производства топлива из биологического сырья

http://zakon1.rada.gov.ua

Указ Президента України

Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини

З метою зменшення залежності національної економіки від імпорту нафтопродуктів, забезпечення розвитку агропромислового комплексу, поліпшення екологічної ситуації та з урахуванням Директиви 2003/30/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 8 травня 2003 року щодо сприяння використанню біологічного та інших видів палива з відновлювальних ресурсів п о с т а н о в л я ю: ...

Подробнее


Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии"

http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України

Про альтернативні джерела енергії
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст.155 )

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: альтернативні джерела енергії ...

Подробнее


Закон Украины "Об альтернативных видах жидкого и газообразного топлива"

http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України

Про альтернативні види рідкого та газового палива ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 12, ст. 94 ) 

Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів рідкого та газового палива на основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і спрямований на створення необхідних умов для розширення виробництва (видобутку) і споживання цих видів палива в Україні.

Подробнее


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

http://zakon1.rada.gov.ua

Н А К А З

10.11.2003 N 398/620

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 листопада 2003 р. 
за N 1070/8391

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України 
на програму розвитку виробництва біодизеля

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2003 року N 597-р ( 597-2003-р ) "Про розвиток виробництва біодизеля" Н А К А З У Є М О:

Подробнее


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

http://zakon1.rada.gov.ua

Н А К А З

30.03.2004 N 110/232

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
5 квітня 2004 р. 
за N 423/9022

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на 
2004 рік, на впровадження енергозберігаючих 
технологій в агропромисловому комплексі

Подробнее

 

 

 

Рекламма: