биодизель,биодизельное,биодизельное топливо,топливо,производство,производство биодизеля,оборудование,рапс,biodiesel, biodiesel equipment, biodiesel plant, biodiesel reactor, biodiesel vessel, biodiesel fuel, biodiesel information, biodiesel processor, biodiesel manufacturing, transesterification, biodiesel recipes, biodeisel, biodeisel gear, biodeisel equipment, biodeisel information, biodeisel manufacturing, transestrification, biodeisel fuel, biodeisel recipe, processing equipment,biodiesel and technology,biodiesel presentations and technologies,biodiesel processing equipment,biodiesel technology for sale,commercial biodiesel plants,department of agriculture and biodiesel plants,map of biodiesel plants,Biodiesel,BioÄthanol,Bioäthanol-Anlage,Bioäthanol-Herstellung,BioBiodieselanlage,Biodieselbetrieb,Biodiesel-Anlage,Biodieselanlagen,Biodiesel-anlagen,BIODIESEL-Herstellung,Biodiesel-Kleinanlage,Biodieseltankstelle,Biodieseltauglich,Bioethanol,Biokraftstoff,Dieselersatz,KompaktAnlage zur Herstellung von Biodiesel,Ölsaatenverarbeitung,Pflanzenöl,pflanzliches Öl,Pflanzöl,Qualitäts-Biodiesel,Raps,Rapsöl,Rapssaat,Rapssamenöl,Treibstoff,Umesterung,Umesterungsanlage,Veresterung

биодизель,биодизельное,биодизельное топливо,топливо,производство,производство биодизеля,оборудование,рапс,biodiesel, biodiesel equipment, biodiesel plant, biodiesel reactor, biodiesel vessel, biodiesel fuel, biodiesel information, biodiesel processor, biodiesel manufacturing, transesterification, biodiesel recipes, biodeisel, biodeisel gear, biodeisel equipment, biodeisel information, biodeisel manufacturing, transestrification, biodeisel fuel, biodeisel recipe, processing equipment,biodiesel and technology,biodiesel presentations and technologies,biodiesel processing equipment,biodiesel technology for sale,commercial biodiesel plants,department of agriculture and biodiesel plants,map of biodiesel plants,Biodiesel,BioÄthanol,Bioäthanol-Anlage,Bioäthanol-Herstellung,BioBiodieselanlage,Biodieselbetrieb,Biodiesel-Anlage,Biodieselanlagen,Biodiesel-anlagen,BIODIESEL-Herstellung,Biodiesel-Kleinanlage,Biodieseltankstelle,Biodieseltauglich,Bioethanol,Biokraftstoff,Dieselersatz,KompaktAnlage zur Herstellung von Biodiesel,Ölsaatenverarbeitung,Pflanzenöl,pflanzliches Öl,Pflanzöl,Qualitäts-Biodiesel,Raps,Rapsöl,Rapssaat,Rapssamenöl,Treibstoff,Umesterung,Umesterungsanlage,Veresterung

BioDieselMach® - REAKSİYONUN 2 KADEMELEİ HİDRODİNAMIK SİSTEMİ

 

«BioDieselMach®»  Patenti olan iki kademeli hidrodinamik karıştırıcıyı teklif ediyor.Bu teknoloji sağlam,güvenli ve karlılığı yüksek olan teçhizatın üretimini sağlıyor.Teçhizat biodiesel yakıtın üretiminde kullanılıyor ve biodiesel üretimi için minimum çaba ve harcama gerekiyor.

Teknolojinin eşsizliği «BioDieselMach®» Ana işi,reaksiyonun bileşenleri olan bitki yağı ve metil alkolü hidrodinamik işlemesi.Bu işlem pereeterifikasyon   reaksiyonun yoğunlaştırmasını getiriyor-biodieselin elde edilmesinin temel reaksiyonu.

1-reaksiyon akım hızını arttırıyor

2-reaksiyon akımın tamlığını arttırıyor.

Kimyasal reaksiyon  bizim sürecimizde biodieselin üretimi molekül seviyede geçiyor.Kontrol etmek zor karıştırıcının içinde ‘’reaktör-karıştırıcı’’nın bileşenleri yüksek basınca maruz kalıyorlar.Reaktörde bulunan gerekli bileşenlerin ve bitki yağların işleminde «BioDieselMach®», yağlı asitlerin molekulleri mikro patlama yolu ile dağılıyorlar,bundan dolayı yapışkanlığını azaltıyor  ve setan sayısını arttırıyor,enerjik niteliklerini iyileştiriyor ve reaksiyon zamanını kısaltıyor(saatler yerine saniyeler)

Bizim uzman alanımız-biodiesel üreten orta ve büyük tesisatlar(fabrikalar). Ürettiğimiz tesisatlar çok kompaktlı ve var olan teknolojik şemalarla kolayca bütünleşebilirler.Ürettiğimiz makina ve tesisatlar uluslararası kalite sistemlerine uygun ISO 9001:2000. İSO 9001:2000 sistemi 8 tane işletme ilkelerine odaklanmıştır.

İLKELER :

·         Müşteriye odaklık

·         Liderlik

·         İnsanları çekme

·         Süreç yaklaşımı

·         Sistem yaklaşımı

·         Sürekli geliştirme

·         Gerçeklere dayanarak karar verme

·         Sağlayıcılarla karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerde bulunmak

Biodieselin üretiminde  farklı bitki yağlarını kullanıyorlar-ayçiçeği yağı,bezir/keten yağı,soya yağı ve başka.Bunun yanında farklı yağlardan üretilmiş olan biodieselin bazı farklılıkları mevcuttur.Mesela palmiyeden üretilen biodiesel en yüksek kalori düzeyine sahip bunun yanında en yüksek süzme derecesine ve sertleşmeye sahip.Soyadan üretilen biodieselin kalori düzeyi daha düşük,soğuk havadan pek etkilenmez bundan dolayı avrupa ülkelerinde daha çok kullanılıyor(Russia,Ukrayna gibi ülkeler).

Yakıt olarak net biodiesel kullanılabilir(B100),bunun dışında diesele katkı maddeleri gibi eklenebilir(B5-B20).En yaygın bileşim biodiesel  %20(B20) ve diesel  %80.

Biodiesel  mükemmel yağlama yeteneğe sahip.Motorları petrol ürünlerinden temizliyor,yakıtın setan sayısını arttırıyor bundan dolayı diesel yakıtından daha iyi.

Biodiesel çevreye zarar getirmez,bundan kare biodiesel biyolojik parçalara ayrılıyor.Toprakta ve suda mikroorganizmalar 28 gün içinde biodieseli %99 yok ediyorlar.

Biodiesel  zehirli artıkları(kükürt,kurşun) minimuma azaltıyor ve karbon dioksit azalıyor.Parlamanın sıcaklığı yüksek olduğu için(120-130 C) yeni yakıt diğer petrol ürünlerine göre tehlikesiz.

1 ton bitki yağından ve 111kg ispirtodan(12 kg katalizör) yaklaşık olarak 970kg biodiesel ve 153kg gliserin(Almanyada G fazı diyorlar) oluyor.Katalizör olarak potasyum metoksidini yada sodyum metoksidini kullanmayı tavsiye ediliyor.

Hidrodinamik sistemi kullanırken 1 ton yağın işlenmesi için 11 kw enerjik  gerekiyor.Klasik teknoloji ile kıyaslarsak enerjik birkaç kat daha az kullanılıyor

Bizim teknolojimizde ispirto miktarı ve katalizör miktarı minimum kullanılıyor. Biz biodieseli kurutmuyoruz ve yıkamıyoruz çünkü reaksiyonu bir kere geçiriyoruz(klasik teknolojilerde kaliteli biodieseli üretmek için reaksiyon iki kere geçiyor)

 «BioDieselMach®» teçhizatlarında üretilen biodieselin kalite standartları uluslararası standartlarına uygundur.